Skip to content

Erfrecht

Na een overlijden kunnen er allerlei vragen ontstaan over de nalatenschap.

 • Is er een testament en wat is daarin geregeld?
 • Ik ben erfgenaam, moet ik de nalatenschap (beneficiair) aanvaarden of verwerpen?
 • Er is een executeur testamentair benoemd, wat zijn zijn of haar bevoegdheden?
 • Hoe moet de nalatenschap worden verdeeld?
 • Ik ben onterfd, kan ik als legitimaris toch aanspraak maken op een legitieme portie (kindsdeel)?
 • Kan ik een testament aantasten als de erflater wilsonbekwaam was toen dat werd opgesteld?
 • De kantonrechter heeft een vereffenaar benoemd, hoe nu verder?
 • Mijn echtgenoot is overleden, kan ik in de echtelijke woning blijven wonen?
 • De ex-partner van mijn overleden ouder wil hertrouwen, wat zijn mijn rechten?
 • De erfgenamen zijn het niet eens over de verdeling van de nalatenschap, hoe nu verder?
 • Hoe moeten erfgenamen of legatarissen omgaan met legaten?

 

Als iemand is overleden is volgt een periode van rouw en verdriet. Er rijzen dan ook altijd vragen over hoe de overledene (erflater) over zijn of haar nalatenschap heeft beschikt. Is er een testament of niet? Geldt de wettelijke regeling of is die (deels) uitgesloten? Wie zijn de erfgenamen en wie heeft welke rechten? Heb ik recht op mijn kindsdeel? Hoe zit het met de rechten van legitimarissen? Wie is er verantwoordelijk voor de schulden van de erflater etc. Het erfrecht regelt dit allemaal. Daarin is een belangrijke rol weggelegd voor de notaris, maar ook eenzijdige advisering door een ter zake deskundige erfrechtadvocaat is belangrijk.

 

Wij kunnen u adviseren over uw rechten en hoe die veilig te stellen. Vaak zijn er termijnen die lopen en die veiliggesteld moeten worden. In overleg met de andere erfgenamen, legitimarissen of andere belanghebbenden zullen wij proberen tot een oplossing te komen. Als overleg niets uithaalt, dan procederen we namens u. Daarnaast kunnen wij in mediation uw erfrechtkwesties behandelen en zo op zoek gaan naar een gezamenlijk gedragen oplossing.

Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Erfrecht begrippen

Rechtsgebieden

logo geuze600
Stationsstraat 65 5683 BB Best
F 0499 333 660
info@geuze.nl
KVK 17279830
BTW NL822475637B01