Skip to content

Privacystatement

In dit privacy statement laat Geuze Advocaten & Mediators zien hoe wij omgaan met de persoonsgegevens en privacy van onze cliënten. Deze transparantie is een van de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Welke persoonsgegevens worden verzameld en waarvoor?

Is het verwerken van deze persoonsgegevens rechtmatig?

Het verwerken van bovengenoemde persoonsgegevens vindt plaats omdat het noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht. Vaak ligt er een wettelijke plicht aan ten grondslag. Bovendien geven cliënten door het verstrekken van de opdracht toestemming voor het verwerken van de persoonsgegevens. Dit is vastgelegd in de algemene voorwaarden van Geuze Advocaten & Mediators welke van toepassing zijn verklaard op elke opdracht.

Hoe en hoe lang worden deze gegevens bewaard?

De persoonsgegevens worden bewaard in een fysiek en een digitaal dossier gedurende tenminste 7 jaar. Geuze Advocaten & Mediators voldoet hiermee aan een wettelijke plicht. De fysieke dossiers bevinden zich in een afgesloten ruimte. Voor de digitale dossiers maakt Geuze Advocaten & Mediators gebruik van cloudservices van een gerenommeerd bedrijf met een hoog beveiligingsniveau.

Wat zijn de rechten van de degene wiens gegevens worden verwerkt?

Cliënten hebben recht op inzage, rectificatie en verwijdering van de verwerkte persoonsgegevens. Een verzoek hiertoe kan te allen tijde worden gedaan. Hieraan zal door Geuze Advocaten & Mediators binnen 4 weken kosteloos worden voldaan, tenzij wettelijke bepalingen van bewaarplicht dit verhinderen.

Wanneer cliënten het idee hebben dat er op onjuiste wijze wordt omgegaan met hun persoons­gegevens, kunnen zij hierover een klacht indienen bij Geuze Advocaten & Mediators. Zij kunnen ook een klacht indienen bij de toezichthoudende instantie (Autoriteit Persoonsgegevens) of een gerechtelijke procedure starten bij de rechtbank.

Wat gebeurt er bij een data-lek?

Er is sprake van een data-lek als persoonsgegevens onbedoeld verloren zijn gegaan, zijn gewijzigd of toegankelijk zijn gemaakt voor derden. Een voorbeeld hiervan is als een computersysteem gehackt is. Geuze Advocaten & Mediators is verplicht eventuele data-lekken te documenteren en hiervan binnen 72 uur melding te doen aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Voor vragen over de verwerking van persoonsgegevens kunt u contact opnemen met mr. J. Geuze van Geuze Advocaten & Mediators.

Dit privacy statement is vastgesteld op 18 juni 2019

Copyright © 2019 Geuze Advocaten & Mediators. Alle rechten voorbehouden.

Rechtsgebieden

logo geuze600
Stationsstraat 65 5683 BB Best
F 0499 333 660
info@geuze.nl
KVK 17279830
BTW NL822475637B01